Otvor svoje srdce

Pomôžte nám pomáhať ! Koncom roka 2016 bolo na Slovensku viac ako 200 000 ľudí, vrátane detí, odkázaných na pomoc v hmotnej núdzi. Mnoho rodín nemá uspokojené ani základné životné potreby ako primerané bývanie, či strava. Už 14 rokov poskytujeme sociálne služby formou útulku a nocľahárne, osamelým matkám, mladým dospelým opúšťajúcim detské domovy i celým rodinám žijúcim v biede, ženám i mužom v núdzi.

Výška pravidelného daru / mesiac
/m
Vaša pravidelná podpora nám umožní dlhodobo a efektívne plánovať našu prácu.
Powered by ĽudiaĽudom.sk