Zbierka na charitu

Bez pomoci Charity by Darinka strávila ďalšiu noc na lavičke v parku, nevyliečiteľne choré deti by nemali miesto, kde sa o nich starajú s láskou, seniori by ostali bezvládni a bez pomoci. Charita však v správny moment vstúpila do ich životov a vďaka tomu zažívajú lásku, teplo, nový domov.

Tento rok vás opäť v jesennom a zimnom období prosíme o vyjadrenie vašej podpory. Aj vďaka vašim darom môžeme prinášať svetlo do mnohých životov a spolu s vami tak stojíme blízko pri človeku.

Ak preferujete platbu vkladom na účet: IBAN: SK86 5600 0000 0093 3043 3002, variabilný symbol: 667. Ďakujeme

Jednorazovo
Mesačne
20€
30€
50€
10€
30€
50€

Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania DARUJME.sk. V ďalšom kroku Vás presmerujeme na stránku, kde bezpečne vyplníte Vaše platobné údaje a zašleme Vám aj informačný mail o dare. Ďakujeme!

Darca zároveň berie na vedomie, že poskytuje finančný dar bez protihodnoty a teda na platobnú operáciu sa nevzťahujú možnosti reklamácie platby ako pri nákupe služieb a tovarov.